Gerichtsstand в PONS речника

Преводи за Gerichtsstand в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за Gerichtsstand в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Gerichtsstand Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文