похвала в PONS речника

Преводи за похвала в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

похва̀л|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за похвала в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

похвала Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文