атом в PONS речника

Преводи за атом в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

а̀том <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за атом в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

атом Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文