Америка в PONS речника

Преводи за Америка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Амѐрика СЪЩ ж ГЕОГР

Ю̀жна Амѐрика СЪЩ ж ГЕОГР

Центра̀лна Амѐрика ГЕОГР

Сѐверна Амѐрика ГЕОГР

Латѝнска Амѐрика ГЕОГР

Преводи за Америка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Америка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文