смес в PONS речника

Преводи за смес в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

смес <сместа̀, смѐси> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки
  термитна смес -ни ЗООЛ

  Преводи за смес в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  смес Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Не намирате дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文