приемен в PONS речника

Преводи за приемен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

приемен -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приемен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

приемен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文