приемна в PONS речника

Преводи за приемна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

приѐмн|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приемна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

приемна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文