английски » немски

Преводи за „claims“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

claims NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

ˈclaims man·ag·er NOUN COMM

claims ˈpro·cess·ing NOUN LAW

claims management NOUN INSURANCE

Специализирана лексика

loan claims NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

unrecoverable claims NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

claims equalization reserve NOUN INSURANCE

Специализирана лексика

claims processing department NOUN DEPTS

Специализирана лексика

claims settlement expenses NOUN INSURANCE

Специализирана лексика

development of claims NOUN INSURANCE

Специализирана лексика

increase in claims NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文