артистичен в PONS речника

Преводи за артистичен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

артистѝч|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за артистичен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

артистичен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文