фактическия в PONS речника

Преводи за фактическия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за фактическия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

фактическия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文