кофти в PONS речника

Преводи за кофти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.ко̀фти НРЧ разг, жарг (лошо, неприятно)

II.ко̀фти ПРИЛ (лош, неприятен)

Преводи за кофти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кофти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文