дрезгав в PONS речника

Преводи за дрезгав в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за дрезгав в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дрезгав Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文