английски » немски

Преводи за „refusing“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

street refuse

Специализирана лексика

ref·use-de·rived ˈfuel NOUN, RDF NOUN no pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文