sincerity в PONS речника

Преводи за sincerity в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за sincerity в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

sincerity Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文