немски » френски

II . würfeln VERB trans

1. würfeln:

2. würfeln (in Würfel schneiden):

Würfel <-s, -> [ˈvʏrfəl] NOUN m

2. Würfel GEOM:

cube m

3. Würfel (kleines Stück):

m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文