немски » френски

Tausend1 <-, -en> NOUN f (die Zahl 1000)

Tausend2 <-s, -e [o. -]> NOUN nt

1. Tausend kein Pl. (Einheit à tausend Stück):

2. Tausend Pl (große Anzahl):

milliers mpl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文