немски » английски

Преводи за „wessen“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

I . wes·sen [ˈvɛsn̩] PRON gen von wer

II . wes·sen [ˈvɛsn̩] PRON interrog geh

Вижте също: wer , was

I . wer [ve:ɐ̯] PRON interrog (welcher)

II . wer [ve:ɐ̯] PRON rel (derjenige, der)

wer ..., [der] ...
the person who ...
wer ..., [der] ...
whoever ...

III . wer [ve:ɐ̯] PRON indef fam

Phrases:

to be somebody fam

I . was [vas] PRON interrog

6. was fam (nicht wahr):

was
not bad, eh? fam

III . was [vas] PRON indef fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文