угодя в PONS речника

Преводи за угодя в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.уга̀ждам нсв, уго̀дя св VERB нпрх

II.уга̀ждам нсв, уго̀дя св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за угодя в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

угодя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文