артерия в PONS речника

Преводи за артерия в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

артѐри|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за артерия в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

артерия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Nieren-/Darm-/Augenarterie

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文