анемичен в PONS речника

Преводи за анемичен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

анемѝч|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за анемичен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

анемичен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文