акцентирам в PONS речника

Преводи за акцентирам в bg»Немски речника

I.акцентѝрам нсв VERB нпрх

II.акцентѝрам нсв VERB прх

акцентирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文