акцептант в PONS речника

Преводи за акцептант в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за акцептант в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

акцептант Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文