меморандум в PONS речника

Преводи за меморандум в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за меморандум в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

меморандум Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文