лигавя в PONS речника

Преводи за лигавя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.лига̀вя нсв VERB рефл лигавя се

лѝгав (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лигавя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лигавя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文