консерва в PONS речника

Преводи за консерва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

консѐрв|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за консерва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

консерва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文