кака в PONS речника

Преводи за кака в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ка̀к|а <-ата, -и> СЪЩ ж

II.как INTERJ (за почуда и възмущение)

ѐди-как (си) НРЧ (за начин)

как да е НРЧ (за начин)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кака в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

кака Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文