английски » немски

Преводи за „aging“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈage·ing sched·ule, ˈag·ing sched·ule Am NOUN FIN

anti-ˈage·ing, Am anti-ˈag·ing ADJ inv

ˈcred·it ag·ing NOUN no pl

aging method NOUN TRANSPROC

Специализирана лексика

credit aging NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

dispute aging NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

I . age [eɪʤ] NOUN

AGE [ˌeɪʤi:ˈi:] NOUN

AGE GASTR, MED abbreviation of advanced glycation end product

AGE

age-gap [ˈeɪʤgæp] NOUN modifier Brit fam

age-group [ˈeɪʤˌgru:p] ADJ attr, inv

2. age-group SOCIOL:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文