giant в PONS речника

Преводи за giant в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за giant в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

giant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文