немски » френски

Преводи за „niederschlagen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . nieder|schlagen unreg VERB trans

1. niederschlagen (zu Boden schlagen):

2. niederschlagen (unterdrücken):

3. niederschlagen (senken):

4. niederschlagen ADMIN:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文