немски » английски

Wunsch <-[e]s, Wünsche> [vʊnʃ, pl ˈvʏnʃə] NOUN m

Ei nach Wunsch NOUN nt GASTR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文