четка в PONS речника

Преводи за четка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

чѐтк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за четка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

четка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文