Преводи за свѝя в bg»Немски речника

I.свѝвам нсв, свѝя св VERB прх

II.свѝвам нсв, свѝя св VERB нпрх

III.свѝвам нсв, свѝя св VERB рефл свивам се

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文