свия в PONS речника

Преводи за свия в bg»Немски речника

свия → свивам

Вижте също: свѝвам

I.свѝвам нсв, свѝя св VERB прх

II.свѝвам нсв, свѝя св VERB нпрх

III.свѝвам нсв, свѝя св VERB рефл свивам се

Индивидуални преводни двойки

свия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文