разгръщам в PONS речника

Преводи за разгръщам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разгръ̀щам нсв, разгъ̀рна св VERB прх

Преводи за разгръщам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

разгръщам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文