нареждаме в PONS речника

Преводи за нареждаме в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.нарѐждам нсв, наредя̀ св VERB прх

II.нарѐждам нсв, наредя̀ св VERB рефл нареждам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нареждаме в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нареждаме Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文