клавиатура в PONS речника

Преводи за клавиатура в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

клавиату̀р|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за клавиатура в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

клавиатура Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文