връх в PONS речника

Преводи за връх в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

връх <върхъ̀т, върховѐ, бр: въ̀рха> СЪЩ м

2. връх (тънък остър край):

3. връх прен (висша степен):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за връх в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

връх Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文