асфалта в PONS речника

Преводи за асфалта в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за асфалта в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

асфалта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文