английски » немски

Преводи за „Apostles“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

apos·tle [əˈpɒsl̩, Am əˈpɑ:sl̩] NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文