английски » италиански

chapter [ˈtʃæp·tɚ] NOUN

1. chapter a. fig:

2. chapter (local branch):

chap. NOUN

chap. abbreviation of chapter:

chap.
cap. m

Вижте също: chapter

chapter [ˈtʃæp·tɚ] NOUN

1. chapter a. fig:

2. chapter (local branch):

chapter house NOUN

1. chapter house (fraternity):

2. chapter house (chapter):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文