ships в PONS речника

Преводи за ships в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

ship mortgagee LAW, FIN

Преводи за ships в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ships Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文