френски » немски

doublé [duble] NOUN m

double-clic <doubles-clics> [dubləklik] NOUN m INFORM

double-commande <doubles-commandes> [dubləkɔmɑ͂d] NOUN f

double-corde <doubles-cordes> [dubləkɔʀd] NOUN f MUS

double-crème <doubles-crèmes> [dubləkʀɛm] NOUN f

double-croche <doubles-croches> [dubləkʀɔʃ] NOUN f MUS

double-fenêtre <doubles-fenêtres> [dubləf(ə)nɛtʀ] NOUN f

double-fond <doubles-fond> [dubləfɔ͂] NOUN m

Double-Monarchie [dubləmɔnaʀʃi] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文