немски » френски

Kolonisation <-, -en> [kolonizaˈtsioːn] NOUN f

Prolongation <-, -en> [prolɔŋgaˈtsioːn] NOUN f FIN

Dotation <-, -en> NOUN f geh

donation f soutenu

Novation <-, -en> NOUN f JUR

Rotation <-, -en> NOUN f

Notation <-, -en> NOUN f MUS

Ablation <-, -en> [aplaˈtsioːn, ablaˈtsioːn] NOUN f MED

1. Ablation (operative Entfernung):

2. Ablation (Ablösung):

Isolation <-, -en> [izolaˈtsioːn] NOUN f

1. Isolation TECH:

2. Isolation (Absonderung, Abgeschlossenheit):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文