немски » английски

Преводи за „Penis“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

Pe·nis <-, -se [o. Penes]> [ˈpe:nɪs, pl ˈpe:ne:s] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文