хората в PONS речника

Преводи за хората в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

хор <хо̀рът, хо̀рове, бр: хо̀ра > СЪЩ м МУЗ, ЛИТ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хората в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

хората Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文