светя в PONS речника

Преводи за светя в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

светя̀ (н)св VERB прх (освещавам)

Вижте също: свят2, свят1

свят2 (свя̀та) <свѐти> свя̀то ПРИЛ

свят1 <светъ̀т, световѐ, бр: свя̀та > СЪЩ м

1. свят и прен:

Pflanzen-/Tierwelt

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за светя в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

светя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文