свет в PONS речника

Преводи за свет в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: свят2, свят1

свят2 (свя̀та) <свѐти> свя̀то ПРИЛ

свят1 <светъ̀т, световѐ, бр: свя̀та > СЪЩ м

1. свят и прен:

Pflanzen-/Tierwelt

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свет в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文