натурален в PONS речника

Преводи за натурален в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

натура̀л|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за натурален в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

натурален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文