натурален в PONS речника

Преводи за натурален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

натура̀л|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за натурален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

натурален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文