граматика в PONS речника

Преводи за граматика в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

грама̀тик|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за граматика в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

граматика Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文